ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนางาน ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

img 6676

img 6687

img 6689

 img 6673

img_6673
img_6673
Image Detail Image Download
img_6674
img_6674
Image Detail Image Download
img_6676
img_6676
Image Detail Image Download
img_6679
img_6679
Image Detail Image Download
img_6680
img_6680
Image Detail Image Download
img_6682
img_6682
Image Detail Image Download
img_6687
img_6687
Image Detail Image Download
img_6689
img_6689
Image Detail Image Download
img_6690
img_6690
Image Detail Image Download
img_6695
img_6695
Image Detail Image Download
img_6696
img_6696
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6703
img_6703
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery