ภาพกิจกรรม - การประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

การประชุม ผู้บริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุมระดับคณะผู้บริหาร ประจำเดือนกรฎกาคม ได้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์หรือบทความทางวิชาการ ของคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียติฯ  ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9896

img 9901

img 9912

img 9909

img_9895
img_9895
Image Detail Image Download
img_9896
img_9896
Image Detail Image Download
img_9897
img_9897
Image Detail Image Download
img_9898
img_9898
Image Detail Image Download
img_9899
img_9899
Image Detail Image Download
img_9900
img_9900
Image Detail Image Download
img_9901
img_9901
Image Detail Image Download
img_9903
img_9903
Image Detail Image Download
img_9904
img_9904
Image Detail Image Download
img_9906
img_9906
Image Detail Image Download
img_9908
img_9908
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
img_9911
img_9911
Image Detail Image Download
img_9912
img_9912
Image Detail Image Download
img_9915
img_9915
Image Detail Image Download
img_9917
img_9917
Image Detail Image Download
img_9918
img_9918
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery