ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารให้การต้อนรับ ทีมงานห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี

ผู้บริหารให้การต้อนรับ ทีมงานห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารโดยพระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ให้การต้อนรับ ทีมงานห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา แขวงไชยบุรี โดย

๑. ท่านอาจารย์ คำพัน  แปงแสนแก้ว  รองหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองหงสา

๒. ท่าน เหล่าคำ   มุงแก้ว  หัวหน้าหน่วยงานบริหาร

๓. ท่าน แก่นจันทร์  พันธ์ศรี  หัวหน้าหน่วยงานจัดตั้ง

๔. ท่าน สมหวัง  เพ็งสวัสดิ์  หัวหน้าหน่วยงานนอกโรงเรียน

๕. ท่าน คำเฟือ  พรหมธิ  หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาครู

๖. ท่าน ทองสุก  ปล้องคำ  หัวหน้าหน่วยงานเด็กก่อนวัยเรียนและประถม

      ที่ได้มาทัศนศึกษา เยี่ยมยาม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน  

img 9780

img 9821

img 9835

img 9811

img_9780
img_9780
Image Detail Image Download
img_9782
img_9782
Image Detail Image Download
img_9783
img_9783
Image Detail Image Download
img_9785
img_9785
Image Detail Image Download
img_9790
img_9790
Image Detail Image Download
img_9793
img_9793
Image Detail Image Download
img_9794
img_9794
Image Detail Image Download
img_9795
img_9795
Image Detail Image Download
img_9798
img_9798
Image Detail Image Download
img_9804
img_9804
Image Detail Image Download
img_9805
img_9805
Image Detail Image Download
img_9807
img_9807
Image Detail Image Download
img_9811
img_9811
Image Detail Image Download
img_9813
img_9813
Image Detail Image Download
img_9815
img_9815
Image Detail Image Download
img_9816
img_9816
Image Detail Image Download
img_9820
img_9820
Image Detail Image Download
img_9821
img_9821
Image Detail Image Download
img_9824
img_9824
Image Detail Image Download
img_9827
img_9827
Image Detail Image Download
img_9829
img_9829
Image Detail Image Download
img_9833
img_9833
Image Detail Image Download
img_9835
img_9835
Image Detail Image Download
img_9836
img_9836
Image Detail Image Download
img_9837
img_9837
Image Detail Image Download
img_9840
img_9840
Image Detail Image Download
img_9842
img_9842
Image Detail Image Download
img_9845
img_9845
Image Detail Image Download
img_9848
img_9848
Image Detail Image Download
img_9852
img_9852
Image Detail Image Download
img_9853
img_9853
Image Detail Image Download
img_9859
img_9859
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9864
img_9864
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9878
img_9878
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9882
img_9882
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery