ภาพกิจกรรม - เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ครั้งที่ ๒

เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ครั้งที่ ๒

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เพื่อเตรียมเอกสาร แนวทางการเตรียมความพร้อมและชี้แจงสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9750

img 9756

 

img 9760

img_9750
img_9750
Image Detail Image Download
img_9751
img_9751
Image Detail Image Download
img_9752
img_9752
Image Detail Image Download
img_9753
img_9753
Image Detail Image Download
img_9755
img_9755
Image Detail Image Download
img_9756
img_9756
Image Detail Image Download
img_9757
img_9757
Image Detail Image Download
img_9758
img_9758
Image Detail Image Download
img_9759
img_9759
Image Detail Image Download
img_9760
img_9760
Image Detail Image Download
img_9761
img_9761
Image Detail Image Download
img_9762
img_9762
Image Detail Image Download
img_9765
img_9765
Image Detail Image Download
img_9768
img_9768
Image Detail Image Download
img_9770
img_9770
Image Detail Image Download
img_9771
img_9771
Image Detail Image Download
img_9772
img_9772
Image Detail Image Download
img_9773
img_9773
Image Detail Image Download
img_9775
img_9775
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery