ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เพื่อเตรียมเอกสาร แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9711

img 9715

img 9727

img 9744

img_9710
img_9710
Image Detail Image Download
img_9711
img_9711
Image Detail Image Download
img_9712
img_9712
Image Detail Image Download
img_9713
img_9713
Image Detail Image Download
img_9714
img_9714
Image Detail Image Download
img_9715
img_9715
Image Detail Image Download
img_9716
img_9716
Image Detail Image Download
img_9717
img_9717
Image Detail Image Download
img_9718
img_9718
Image Detail Image Download
img_9719
img_9719
Image Detail Image Download
img_9720
img_9720
Image Detail Image Download
img_9721
img_9721
Image Detail Image Download
img_9722
img_9722
Image Detail Image Download
img_9723
img_9723
Image Detail Image Download
img_9724
img_9724
Image Detail Image Download
img_9725
img_9725
Image Detail Image Download
img_9727
img_9727
Image Detail Image Download
img_9729
img_9729
Image Detail Image Download
img_9730
img_9730
Image Detail Image Download
img_9731
img_9731
Image Detail Image Download
img_9732
img_9732
Image Detail Image Download
img_9734
img_9734
Image Detail Image Download
img_9735
img_9735
Image Detail Image Download
img_9738
img_9738
Image Detail Image Download
img_9739
img_9739
Image Detail Image Download
img_9741
img_9741
Image Detail Image Download
img_9743
img_9743
Image Detail Image Download
img_9744
img_9744
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery