ภาพกิจกรรม - การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร   พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบของฝ่ายจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการทั่วไป ฝ่ายบริหาร เรื่อง รับรองการประชุมที่ผ่านมา สืบเนื่อง เรื่อง การวางแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9649

img 9665

img 9668

img 9681

img_9649
img_9649
Image Detail Image Download
img_9650
img_9650
Image Detail Image Download
img_9651
img_9651
Image Detail Image Download
img_9652
img_9652
Image Detail Image Download
img_9653
img_9653
Image Detail Image Download
img_9654
img_9654
Image Detail Image Download
img_9655
img_9655
Image Detail Image Download
img_9656
img_9656
Image Detail Image Download
img_9657
img_9657
Image Detail Image Download
img_9664
img_9664
Image Detail Image Download
img_9665
img_9665
Image Detail Image Download
img_9666
img_9666
Image Detail Image Download
img_9667
img_9667
Image Detail Image Download
img_9668
img_9668
Image Detail Image Download
img_9669
img_9669
Image Detail Image Download
img_9670
img_9670
Image Detail Image Download
img_9671
img_9671
Image Detail Image Download
img_9672
img_9672
Image Detail Image Download
img_9673
img_9673
Image Detail Image Download
img_9674
img_9674
Image Detail Image Download
img_9675
img_9675
Image Detail Image Download
img_9676
img_9676
Image Detail Image Download
img_9677
img_9677
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9679
img_9679
Image Detail Image Download
img_9680
img_9680
Image Detail Image Download
img_9681
img_9681
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery