ภาพกิจกรรม - พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)

พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิต ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาและนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามประเพณีสืบต่อกันมา

img 3730

img 3745

img 3766

img 3827

img_3727
img_3727
Image Detail Image Download
img_3730
img_3730
Image Detail Image Download
img_3732
img_3732
Image Detail Image Download
img_3735
img_3735
Image Detail Image Download
img_3745
img_3745
Image Detail Image Download
img_3747
img_3747
Image Detail Image Download
img_3748
img_3748
Image Detail Image Download
img_3749
img_3749
Image Detail Image Download
img_3766
img_3766
Image Detail Image Download
img_3768
img_3768
Image Detail Image Download
img_3771
img_3771
Image Detail Image Download
img_3773
img_3773
Image Detail Image Download
img_3775
img_3775
Image Detail Image Download
img_3783
img_3783
Image Detail Image Download
img_3785
img_3785
Image Detail Image Download
img_3788
img_3788
Image Detail Image Download
img_3793
img_3793
Image Detail Image Download
img_3799
img_3799
Image Detail Image Download
img_3800
img_3800
Image Detail Image Download
img_3801
img_3801
Image Detail Image Download
img_3803
img_3803
Image Detail Image Download
img_3804
img_3804
Image Detail Image Download
img_3807
img_3807
Image Detail Image Download
img_3808
img_3808
Image Detail Image Download
img_3813
img_3813
Image Detail Image Download
img_3814
img_3814
Image Detail Image Download
img_3824
img_3824
Image Detail Image Download
img_3827
img_3827
Image Detail Image Download
img_3829
img_3829
Image Detail Image Download
img_3830
img_3830
Image Detail Image Download
img_3836
img_3836
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery