ภาพกิจกรรม - พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายบรรพชิต)

พิธีหล่อเทียนพรรษา (นิสิตฝ่ายบรรพชิต)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิต ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาและนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ ก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามประเพณีสืบต่อกันมา

img 0078

img 0091

 

img 0109

img 0172

img_0078
img_0078
Image Detail Image Download
img_0081
img_0081
Image Detail Image Download
img_0082
img_0082
Image Detail Image Download
img_0083
img_0083
Image Detail Image Download
img_0087
img_0087
Image Detail Image Download
img_0091
img_0091
Image Detail Image Download
img_0096
img_0096
Image Detail Image Download
img_0097
img_0097
Image Detail Image Download
img_0100
img_0100
Image Detail Image Download
img_0101
img_0101
Image Detail Image Download
img_0103
img_0103
Image Detail Image Download
img_0104
img_0104
Image Detail Image Download
img_0105
img_0105
Image Detail Image Download
img_0109
img_0109
Image Detail Image Download
img_0124
img_0124
Image Detail Image Download
img_0126
img_0126
Image Detail Image Download
img_0135
img_0135
Image Detail Image Download
img_0136
img_0136
Image Detail Image Download
img_0143
img_0143
Image Detail Image Download
img_0144
img_0144
Image Detail Image Download
img_0145
img_0145
Image Detail Image Download
img_0152
img_0152
Image Detail Image Download
img_0161
img_0161
Image Detail Image Download
img_0163
img_0163
Image Detail Image Download
img_0165
img_0165
Image Detail Image Download
img_0172
img_0172
Image Detail Image Download
img_0174
img_0174
Image Detail Image Download
img_0186
img_0186
Image Detail Image Download
img_0187
img_0187
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery