ภาพกิจกรรม - พิธีสู่ขวัญ พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พิธีสู่ขวัญ  พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิตและนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ ได้จัดพิธีสู่ขวัญถวายแด่  พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์   เจ้าคณะจังหวัดน่าน ขึ้น  เพื่อถวายเป็นกำลังใจแก่พระคุณท่านจักได้หายจากโรคภัย  และเป็นกำลังบริหารการพระศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป โดยมี นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จัดหวัดน่าน ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ได้เข้าร่วมพิธี ณ  วัดภูมินทร์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

img 3587

img 3603

img 3615

img 3633

img_3578
img_3578
Image Detail Image Download
img_3587
img_3587
Image Detail Image Download
img_3590
img_3590
Image Detail Image Download
img_3593
img_3593
Image Detail Image Download
img_3595
img_3595
Image Detail Image Download
img_3596
img_3596
Image Detail Image Download
img_3597
img_3597
Image Detail Image Download
img_3600
img_3600
Image Detail Image Download
img_3603
img_3603
Image Detail Image Download
img_3604
img_3604
Image Detail Image Download
img_3605
img_3605
Image Detail Image Download
img_3607
img_3607
Image Detail Image Download
img_3608
img_3608
Image Detail Image Download
img_3615
img_3615
Image Detail Image Download
img_3619
img_3619
Image Detail Image Download
img_3620
img_3620
Image Detail Image Download
img_3631
img_3631
Image Detail Image Download
img_3633
img_3633
Image Detail Image Download
img_3636
img_3636
Image Detail Image Download
img_3638
img_3638
Image Detail Image Download
img_3639
img_3639
Image Detail Image Download
img_3647
img_3647
Image Detail Image Download
img_3653
img_3653
Image Detail Image Download
img_3661
img_3661
Image Detail Image Download
img_3663
img_3663
Image Detail Image Download
img_3665
img_3665
Image Detail Image Download
img_3670
img_3670
Image Detail Image Download
img_3675
img_3675
Image Detail Image Download
img_3687
img_3687
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery