ภาพกิจกรรม - ประชุมหลังตรวจประเมินประกันคุณภาพ

ประชุมหลังตรวจประเมินประกันคุณภาพ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาพระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ประชุมหลังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา

 img 9977

img 9978

img 9979

img 9980

img_9977
img_9977
Image Detail Image Download
img_9978
img_9978
Image Detail Image Download
img_9979
img_9979
Image Detail Image Download
img_9980
img_9980
Image Detail Image Download
img_9981
img_9981
Image Detail Image Download
img_9982
img_9982
Image Detail Image Download
img_9983
img_9983
Image Detail Image Download
img_9984
img_9984
Image Detail Image Download
img_9985
img_9985
Image Detail Image Download
img_9986
img_9986
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery