ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ผศ.ประชุมพร ชัยศรี ประธานกรรมการ พระไพรเวทย์ จิตฺตทนฺโต กรรมการ ผศ.รวิโรจน์ ศรีคำภา กรรมการ และนางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯได้ให้ความต้อนรับและเข้าตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 9623

img 9636

img 9917

img 9975

img_9623
img_9623
Image Detail Image Download
img_9624
img_9624
Image Detail Image Download
img_9625
img_9625
Image Detail Image Download
img_9626
img_9626
Image Detail Image Download
img_9628
img_9628
Image Detail Image Download
img_9636
img_9636
Image Detail Image Download
img_9639
img_9639
Image Detail Image Download
img_9642
img_9642
Image Detail Image Download
img_9652
img_9652
Image Detail Image Download
img_9661
img_9661
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9704
img_9704
Image Detail Image Download
img_9706
img_9706
Image Detail Image Download
img_9707
img_9707
Image Detail Image Download
img_9708
img_9708
Image Detail Image Download
img_9850
img_9850
Image Detail Image Download
img_9854
img_9854
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9862
img_9862
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9867
img_9867
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9884
img_9884
Image Detail Image Download
img_9917
img_9917
Image Detail Image Download
img_9919
img_9919
Image Detail Image Download
img_9921
img_9921
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
img_9928
img_9928
Image Detail Image Download
img_9930
img_9930
Image Detail Image Download
img_9931
img_9931
Image Detail Image Download
img_9932
img_9932
Image Detail Image Download
img_9933
img_9933
Image Detail Image Download
img_9937
img_9937
Image Detail Image Download
img_9938
img_9938
Image Detail Image Download
img_9941
img_9941
Image Detail Image Download
img_9947
img_9947
Image Detail Image Download
img_9952
img_9952
Image Detail Image Download
img_9954
img_9954
Image Detail Image Download
img_9955
img_9955
Image Detail Image Download
img_9957
img_9957
Image Detail Image Download
img_9962
img_9962
Image Detail Image Download
img_9963
img_9963
Image Detail Image Download
img_9964
img_9964
Image Detail Image Download
img_9965
img_9965
Image Detail Image Download
img_9975
img_9975
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery