ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาพระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาการระดับเจ้าคณะผู้ปกครอง (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน) โดยมีพระราชปัญญาภรณ์เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบเทียนพรรษาให้แก่โรงเรียนบางแห่งในจังหวัดน่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

img 9777

img 9799

img 9808

 img 9817

img_9763
img_9763
Image Detail Image Download
img_9765
img_9765
Image Detail Image Download
img_9767
img_9767
Image Detail Image Download
img_9768
img_9768
Image Detail Image Download
img_9772
img_9772
Image Detail Image Download
img_9773
img_9773
Image Detail Image Download
img_9777
img_9777
Image Detail Image Download
img_9780
img_9780
Image Detail Image Download
img_9781
img_9781
Image Detail Image Download
img_9788
img_9788
Image Detail Image Download
img_9790
img_9790
Image Detail Image Download
img_9799
img_9799
Image Detail Image Download
img_9808
img_9808
Image Detail Image Download
img_9811
img_9811
Image Detail Image Download
img_9812
img_9812
Image Detail Image Download
img_9813
img_9813
Image Detail Image Download
img_9817
img_9817
Image Detail Image Download
img_9821
img_9821
Image Detail Image Download
img_9822
img_9822
Image Detail Image Download
img_9831
img_9831
Image Detail Image Download
img_9834
img_9834
Image Detail Image Download
img_9837
img_9837
Image Detail Image Download
img_9838
img_9838
Image Detail Image Download
img_9839
img_9839
Image Detail Image Download
img_9841
img_9841
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery