ภาพกิจกรรม - ตรวจดูพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน

ตรวจดูพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ และคณะฯ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาตรวจดูพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

img 3311

img 3338

 

img 3358

img 3343

img_3309
img_3309
Image Detail Image Download
img_3310
img_3310
Image Detail Image Download
img_3311
img_3311
Image Detail Image Download
img_3312
img_3312
Image Detail Image Download
img_3313
img_3313
Image Detail Image Download
img_3314
img_3314
Image Detail Image Download
img_3315
img_3315
Image Detail Image Download
img_3316
img_3316
Image Detail Image Download
img_3338
img_3338
Image Detail Image Download
img_3340
img_3340
Image Detail Image Download
img_3341
img_3341
Image Detail Image Download
img_3342
img_3342
Image Detail Image Download
img_3343
img_3343
Image Detail Image Download
img_3344
img_3344
Image Detail Image Download
img_3345
img_3345
Image Detail Image Download
img_3346
img_3346
Image Detail Image Download
img_3347
img_3347
Image Detail Image Download
img_3348
img_3348
Image Detail Image Download
img_3349
img_3349
Image Detail Image Download
img_3350
img_3350
Image Detail Image Download
img_3352
img_3352
Image Detail Image Download
img_3354
img_3354
Image Detail Image Download
img_3356
img_3356
Image Detail Image Download
img_3358
img_3358
Image Detail Image Download
img_3359
img_3359
Image Detail Image Download
img_3361
img_3361
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery