ภาพกิจกรรม - โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องสมุด

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องสมุด 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาพระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร  อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวขวัญดาว พุ่มธรรมรัตน์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยมีการมอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ

 img 3298

img 3371

img 3398

img 3400

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
img_3298
img_3298
Image Detail Image Download
img_3301
img_3301
Image Detail Image Download
img_3304
img_3304
Image Detail Image Download
img_3306
img_3306
Image Detail Image Download
img_3368
img_3368
Image Detail Image Download
img_3371
img_3371
Image Detail Image Download
img_3374
img_3374
Image Detail Image Download
img_3376
img_3376
Image Detail Image Download
img_3380
img_3380
Image Detail Image Download
img_3383
img_3383
Image Detail Image Download
img_3386
img_3386
Image Detail Image Download
img_3387
img_3387
Image Detail Image Download
img_3388
img_3388
Image Detail Image Download
img_3391
img_3391
Image Detail Image Download
img_3396
img_3396
Image Detail Image Download
img_3398
img_3398
Image Detail Image Download
img_3400
img_3400
Image Detail Image Download
img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3410
img_3410
Image Detail Image Download
img_3412
img_3412
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery