ภาพกิจกรรม - โครงการสัมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดน่าน

โครงการสัมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดน่าน 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาพระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมโครงกา่รสัมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประจำจังหวัดดน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระเยา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 img 9299

img 9301

img 9335

img 9330

20130705_135835
20130705_135835
Image Detail Image Download
20130705_135840
20130705_135840
Image Detail Image Download
20130705_135849
20130705_135849
Image Detail Image Download
20130705_135904
20130705_135904
Image Detail Image Download
img_9292
img_9292
Image Detail Image Download
img_9293
img_9293
Image Detail Image Download
img_9297
img_9297
Image Detail Image Download
img_9299
img_9299
Image Detail Image Download
img_9301
img_9301
Image Detail Image Download
img_9303
img_9303
Image Detail Image Download
img_9305
img_9305
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
img_9307
img_9307
Image Detail Image Download
img_9308
img_9308
Image Detail Image Download
img_9315
img_9315
Image Detail Image Download
img_9316
img_9316
Image Detail Image Download
img_9317
img_9317
Image Detail Image Download
img_9319
img_9319
Image Detail Image Download
img_9320
img_9320
Image Detail Image Download
img_9321
img_9321
Image Detail Image Download
img_9322
img_9322
Image Detail Image Download
img_9323
img_9323
Image Detail Image Download
img_9324
img_9324
Image Detail Image Download
img_9325
img_9325
Image Detail Image Download
img_9327
img_9327
Image Detail Image Download
img_9329
img_9329
Image Detail Image Download
img_9330
img_9330
Image Detail Image Download
img_9332
img_9332
Image Detail Image Download
img_9335
img_9335
Image Detail Image Download
img_9336
img_9336
Image Detail Image Download
img_9338
img_9338
Image Detail Image Download
img_9341
img_9341
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery