วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ - คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

 คณะผู้บริหาร ติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน พระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน เพื่อติดตามและประเมินการทำงานของพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียนมัธยมศึกษาแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

62207

62208

62209

62207
62207
Image Detail Image Download
62208
62208
Image Detail Image Download
62209
62209
Image Detail Image Download
 
 
 
Powered by Phoca Gallery