โปสเตอร์วิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

(รัฐศาสตร์ปีที่ ๓)

 

alt Template Poster ที่จะใช้ส่ง [ตัวอย่าง] 

    - PSD (โปรแกรม Adobe Photoshop)
    - JPEG
    - Font NPK-Sumalee14

คำแนะนำในการนำเสนอแบบ Poster
• ขนาดของ Poster
  - กว้าง x สูง : 100 x 150 เซนติเมตร
• Font ทีควรใช้ในงานโปสเตอร์ 
    - NPK-Sumalee14
• สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม