รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018
รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑
MCU Nan Congress II
เรื่อง  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand ๔.๐
และงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
 mcunancon2018-re2

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ (เล่มที่ ๑) pdf reader  icon-update2

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ (เล่มที่ ๒) pdf reader  icon-update2

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ (เล่มที่ ๓) pdf reader  icon-update2

alt สูจิบัตรงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ pdf reader   

alt กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ pdf reader   

alt โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ pdf reader

alt แบบตอบรับการนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑ pdf reader

alt รูปแบบการเขียนบทความpdf reader

alt Template Poster ที่จะใช้ส่ง [ตัวอย่าง] 

    - ไฟล์ตัวอย่าง
    - PSD (โปรแกรม Adobe Photoshop)
    - JPEG
    - PowerPoint Template(สำหรับ Version 2007 หรือสูงกว่า)

คำแนะนำในการนำเสนอแบบ Poster
• ขนาดของ Poster   
  - กว้าง x สูง : 80 x 120 เซนติเมตร
• Font ทีควรใช้ในงานโปสเตอร์ 
    - TH-Sarabun-PSK
     - TH Sarabun New
สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน  55000  โทร. 054-601-063 ,  Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือติดต่ออาจารย์ ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์  โทร.09-8563-7233 ,
อาจารย์ ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ โทร.09-9269-2999

QR code Line@

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

 เพิ่มเพื่อน