รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐
เรื่อง  พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐
และงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
 mcunancon2017-re

 

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๑) pdf reader  icon-update2

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๒) pdf reader  icon-update2

alt รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ (เล่มที่ ๓) pdf reader  icon-update2

alt กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ pdf reader   

alt โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ pdf reader

alt แบบตอบรับการนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ pdf reader

alt รูปแบบการเขียนบทความpdf reader

alt Template Poster ที่จะใช้ส่ง [ตัวอย่าง]          
    - PSD (โปรแกรม Adobe Photoshop)
    - JPEG
    - PowerPoint Template(สำหรับ Version 2007 หรือสูงกว่า)

คำแนะนำในการทำ Poster
• ขนาดของ Poster
- กว้าง x ยาว : 90 x 120 เซนติเมตร
• Font ทีควรใช้ในงานโปสเตอร์
- TH-Sarabun-PSK
- TH Sarabun New

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน  55000  โทร. 054-601-063 ,  Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หรือติดต่ออาจารย์ ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์  โทร.09-8563-7233 ,
อาจารย์ ดร.ชำนาญ  เกิดช่อ โทร.09-9269-2999

QR code

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

 เพิ่มเพื่อน