อักษรธรรมล้านนา (ในโครงการวิจัยพุทธศาสตร์)

 

 LN_TILOK_V1_57.TTF  (FONT)

 01.DevelopingLannaTypeWriting  pdf reader

 02.KeyboardLayoutThaiAndLanna pdf reader

 03.HowtoTypingTheLNTilokVer1_57 pdf reader

ขอบคุณที่มา : http://www.openbase.in.th/node/7017