พระครูวิจิตรธรรมโชติ
ผู้ชำนาญการด้านรัฐศาสตร์

เบอร์มือถือ: 089-9634907