นางสาวกิตติกา ดีคำ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เบอร์มือถือ: 084-3002633