นายเอื้อ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่อาคาร/สถานที่

เบอร์มือถือ: 080-1071536