นายศุภกริช เขื่อนเพชร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์มือถือ: 087-5439366