นายปรเมษฐ์ กิจการ
เจ้าหน้าที่อาคาร/สถานที่

เบอร์มือถือ: 085-6276774