อาจารย์จารุพงษ์ จิณะโชฒิกุล
อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว)

เบอร์มือถือ: 089-7073801