พระอุทัย อุทฺยเมธี
อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว)

เบอร์มือถือ: 085-4029366