พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม
อาจารย์ประจำ (ชั่วคราว)

เบอร์มือถือ: 086-8347178