พระนฤดล กิตฺติภทฺโท
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์มือถือ: 083-2079124